Európsky informačný portál o očkovaní (EVIP) je webová stránka EÚ, ktorá poskytuje presné, objektívne a aktuálne dôkazy o očkovacích látkach a očkovaní vo všeobecnosti. Ďalšie informácie

Kliešťová encefalitída (TBE)

Základné informácie o kliešťovej encefalitíde, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Meningokokové ochorenie

Základné informácie o meningokokovom ochorení, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Toto video je k dispozícii v 24 jazykoch EÚ. Zapnite si titulky vo svojom jazyku. Type of content