Het Europese vaccinatie-informatieportaal (EVIP) is een EU-website die nauwkeurige, objectieve en actuele gegevens verstrekt over vaccins en vaccinatie in het algemeen. Meer informatie

Tekenencefalitis (TBE)

De belangrijkste feiten over tekenencefalitis (TBE) en de symptomen, complicaties, risicofactoren, de verspreidingsweg, preventie en behandeling ervan.

Deze video is beschikbaar in 24 EU-talen. Schakel ondertiteling in uw taal in.