Eiropas Vakcinācijas informācijas portāls (EVIP) ir ES tīmekļa vietne, kurā sniegti precīzi, objektīvi un aktuāli pierādījumi par vakcīnām un vakcināciju kopumā. Uzzināt vairāk

Masaliņas

Galvenie fakti par masaliņām, simptomiem, komplikācijām, riska faktoriem, tās izplatīšanos, profilaksi un ārstēšanu.

Pērtiķu bakas

Galvenie fakti par pērtiķu bakām, to simptomiem, komplikācijām, riska faktoriem, to izplatīšanos, profilaksi un ārstēšanu.

Poliomielīts

Galvenie fakti par poliomielītu, simptomiem, komplikācijām, riska faktoriem, tās izplatīšanos, profilaksi un ārstēšanu.

Šis videomateriāls ir pieejams 24 ES valodās. Uzlieciet subtitrus savā valodā.

Kad vakcinēties

Atrodiet valstu vakcinācijas grafikus ES/EEZ valstīm, kurās piedāvā vakcināciju konkrētām vecuma grupām un populācijām.

Vakcīnas efektivitāte

Apstiprinātās vakcīnas efektīvi novērš saslimšanu, smagus simptomus, kā arī samazina slimību transmisiju.