Eiropas Vakcinācijas informācijas portāls (EVIP) ir ES tīmekļa vietne, kurā sniegti precīzi, objektīvi un aktuāli pierādījumi par vakcīnām un vakcināciju kopumā. Uzzināt vairāk

There are currently no items to display
Šis videomateriāls ir pieejams 24 ES valodās. Uzlieciet subtitrus savā valodā.