Slimību faktu lapas

disease illustration

Mūsdienās ar vakcināciju var novērst vairākas slimības. Pateicoties vakcinācijai, cilvēki var tikt aizsargāti pret slimībām, kuras var radīt nopietnas sekas veselībai. Vakcinācija arī mazina risku slimības izplatībai ģimenes locekļu, skolasbiedru vai kolēģu, draugu un kaimiņu vidū, kā arī sabiedrībā vispār. Tiek turpināti pētījumi vakcīnu izstrādei pret vēl vairākām slimībām.

Lai uzzinātu vairāk par slimībām, kuras var novērst vakcinējoties, iepazīstieties ar pievienotajām faktu lapām. Katrā faktu lapā ir sniegti galvenie fakti par slimību, kā arī pārskats par simptomiem, komplikācijām, slimības izplatīšanos, riskam pakļauto personu loku, par to, kā slimību novērst un kā to ārstēt.

Šobrīd ir pieejamas faktu lapas par vairākām ar vakcināciju novēršamām slimībām un Covid-19Vēlāk tiks iekļautas papildu faktu lapas.

There are currently no items to display

Piezīme: Šo faktu lapu informācija ir paredzēta vispārīgas informēšanas nolūkiem, un ar tām nedrīkst aizstāt veselības aprūpes speciālista individuālu izmeklējumu un spriedumu.