Suíomh gréasáin de chuid an Aontais is ea an Tairseach Eorpach um Fhaisnéis faoi Vacsaíniú (EVIP) a sholáthraíonn fianaise chruinn, oibiachtúil agus cothrom le dáta maidir le vacsaíní agus vacsaíniú i gcoitinne. Faigh tuilleadh amach

Heipitíteas A

Fíricí tábhachtacha maidir le heipitíteas A, siomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear é agus conas é a chosc agus a chóireáil.

Heipitíteas B

Fíricí tábhachtacha maidir le heipitíteas B, siomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear é agus conas é a chosc agus a chóireáil.

Mpox (bolgach moncaí)

Fíricí tábhachtacha maidir le mpox (bolgach moncaí), siomptóim, aimhréidheanna, fachtóirí riosca, an chaoi a scaiptear í agus conas í a chosc agus a chóireáil.

Tá an físeán seo ar fáil in 24 teanga AE. Cas air na fotheidil i do theanga féin.