Suíomh gréasáin de chuid an Aontais is ea an Tairseach Eorpach um Fhaisnéis faoi Vacsaíniú (EVIP) a sholáthraíonn fianaise chruinn, oibiachtúil agus cothrom le dáta maidir le vacsaíní agus vacsaíniú i gcoitinne. Faigh tuilleadh amach

COVID-19

Fíricí tábhachtacha maidir le COVID-19, siomptóim, aimhréidheanna, COVID-19 fadtéarmach, conas a scaiptear é, agus fachtóirí riosca.

Diftéire

Fíricí tábhachtacha maidir le diftéire, siomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear í, conas í a chosc agus a chóireáil

Einceifilíteas sceartán-iompartha (TBE)

Fíricí tábhachtacha maidir le heinceifilíteas sceartán-iompartha (TBE), siomptóim, aimhréidheanna, fachtóirí riosca, an chaoi a scaiptear é agus conas é a chosc agus a chóireáil.

Tá an físeán seo ar fáil in 24 teanga AE. Cas air na fotheidil i do theanga féin.

Buntáistí an vacsaínithe don phobal

Faigh tuilleadh eolais maidir le conas a chabhraíonn vacsaíní le leathadh galar i bpobail a laghdú, agus conas a chabhraíonn siad le imdhíonacht tréada a bhunú.

Formheas vacsaíní san Aontas Eorpach

Faisnéis maidir le formheas vacsaíní, tástáil agus meastóireacht eolaíoch arna déanamh ag na húdaráis chun a gcáilíocht, a n-éifeachtacht agus a sábháilteacht a rialú.

An uair le vacsaíniú

Faigh sceidil vacsaínithe náisiúnta do thíortha AE/LEE ina dtairgtear vacsaínithe d’aoisghrúpaí agus do dhaonraí ar leith.

Éifeachtacht vacsaíne

Tá vacsaíní formheasta éifeachtach chun galair agus siomptóim thromchúiseacha a chosc agus chun tarchur a laghdú.