Suíomh gréasáin de chuid an Aontais is ea an Tairseach Eorpach um Fhaisnéis faoi Vacsaíniú (EVIP) a sholáthraíonn fianaise chruinn, oibiachtúil agus cothrom le dáta maidir le vacsaíní agus vacsaíniú i gcoitinne. Faigh tuilleadh amach

Einceifilíteas sceartán-iompartha (TBE)

Fíricí tábhachtacha maidir le heinceifilíteas sceartán-iompartha (TBE), siomptóim, aimhréidheanna, fachtóirí riosca, an chaoi a scaiptear é agus conas é a chosc agus a chóireáil.

Eitinn

Fíricí tábhachtacha maidir leis an eitinn, siomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear í agus conas í a chosc agus a chóireáil.

Galar meiningeacocúil

Fíricí tábhachtacha maidir le galar meiningeacocúil, mar aon lena shiomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear é agus conas é a chosc agus a chóireáil.

Tá an físeán seo ar fáil in 24 teanga AE. Cas air na fotheidil i do theanga féin.