Suíomh gréasáin de chuid an Aontais is ea an Tairseach Eorpach um Fhaisnéis faoi Vacsaíniú (EVIP) a sholáthraíonn fianaise chruinn, oibiachtúil agus cothrom le dáta maidir le vacsaíní agus vacsaíniú i gcoitinne. Faigh tuilleadh amach

COVID-19

Fíricí tábhachtacha maidir le COVID-19, siomptóim, aimhréidheanna, COVID-19 fadtéarmach, conas a scaiptear é, agus fachtóirí riosca.

Deir

Fíricí tábhachtacha maidir le deir, siomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear í agus conas í a chosc agus a chóireáil.

Diftéire

Fíricí tábhachtacha maidir le diftéire, siomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear í, conas í a chosc agus a chóireáil

Tá an físeán seo ar fáil in 24 teanga AE. Cas air na fotheidil i do theanga féin.