Bileoga eolais galair

disease illustration

Sa lá inniu, is féidir roinnt galar a chosc le vacsaíniú. A bhuí le vacsaíniú, is féidir daoine a chosaint ar ghalair a d’fhéadfadh iarmhairtí tromchúiseacha a bheith orthu. Déanann vacsaíniú an riosca chun galair a scaipeadh a laghdú freisin i measc baill teaghlaigh, cairde ar scoil agus comharsana, chomh maith le daoine eile sa phobal. Tá taighde leanúnach ar bun le vacsaíní in aghaidh tuilleadh galar a fhorbairt.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi na galair is féidir a chosc le vacsaíniú, féach na bileoga eolais thíos. Tugtar príomhfhíricí i ngach bileog eolais faoi ghalar, agus achoimre ar na siomptóim, aimhréidheanna, an dóigh a scaiptear an galar, na daoine atá i mbaol, an dóigh ar féidir leis an ngalar a chosc agus an dóigh ar féidir leis a chóireáil.

Tá bileoga eolais ar roinnt galar inchoiscthe trí vacsaíniú agus ar COVID-19 ar fáil faoi láthair. Cuirfear leis tuilleadh bileog eolais níos déanaí.

There are currently no items to display

Nóta: Is chun críocha faisnéis ghinearálta an fhaisnéis atá sna bileoga eolais seo agus níor chóir í a úsáid in ionad saineolais aonair agus tuairimí gairmí cúraim sláinte.