Euroopa vaktsineerimise infoportaal (EVIP) on ELi veebikoht, mis pakub täpseid, objektiivseid, ajakohaseid tõendeid vaktsiinide ja vaktsineerimise kohta üldiselt. Lisateave

Puukentsefaliit

Olulised faktid puukentsefaliidi, selle sümptomite, tüsistuste, riskitegurite, levikumehhanismi, ennetamise ja ravi kohta.

RSV

Olulised faktid RSV sümptomite, tüsistuste, riskitegurite, levikumehhanismi, ennetamise, sellevastase vaktsineerimise ja ravi kohta.

Tuberkuloos

Olulised faktid tuberkuloosi, selle sümptomite, tüsistuste, riskitegurite, levikumehhanismi, ennetamise ja ravi kohta.

Video on kättesaadav 24 ELi keeles. Kasutage omakeelseid subtiitreid.