Euroopa vaktsineerimise infoportaal (EVIP) on ELi veebikoht, mis pakub täpseid, objektiivseid, ajakohaseid tõendeid vaktsiinide ja vaktsineerimise kohta üldiselt. Lisateave

Poliomüeliit

Olulised faktid poliomüeliidi, selle sümptomite, tüsistuste, riskitegurite, levikumehhanismi, ennetamise ja ravi kohta.

Punetised

Olulised faktid punetiste, selle sümptomite, tüsistuste, riskitegurite, levikumehhanismi, ennetamise ja ravi kohta.

Puukentsefaliit

Olulised faktid puukentsefaliidi, selle sümptomite, tüsistuste, riskitegurite, levikumehhanismi, ennetamise ja ravi kohta.

Video on kättesaadav 24 ELi keeles. Kasutage omakeelseid subtiitreid.

Millal vaktsineerida?

ELi/EMP riikide riiklikud vaktsineerimiskavad, mille järgi vaktsineeritakse teatud vanuse- ja elanikkonnarühmi.

Vaktsiinide efektiivsus

Heakskiidetud vaktsiinid aitavad tõhusalt ennetada haigusi ja raskeid sümptomeid ning vähendada nakkuse levikut.