Euroopa vaktsineerimise infoportaal (EVIP) on ELi veebikoht, mis pakub täpseid, objektiivseid, ajakohaseid tõendeid vaktsiinide ja vaktsineerimise kohta üldiselt. Lisateave

There are currently no items to display
Video on kättesaadav 24 ELi keeles. Kasutage omakeelseid subtiitreid.