Den europæiske vaccinationsinformationsportal (EVIP) er et EU-websted, der giver nøjagtig, objektiv og ajourført dokumentation om vacciner og vaccination generelt. Læs mere.

Meningokoksygdom

Vigtige fakta om meningokoksygdom, symptomer, komplikationer, risikofaktorer, spredning, forebyggelse og behandling.

Mpox (abekopper)

Nøglefakta om mpox (abekopper), symptomer, komplikationer, risikofaktorer, spredning, forebyggelse og behandling.

Mæslinger

Nøglefakta om mæslinger, symptomer, komplikationer, risikofaktorer, spredning, forebyggelse og behandling.

Denne video er tilgængelig på 24 sprog. Se undertekster på dit sprog.