Sygdomsfaktablade

disease illustration

I dag kan flere sygdomme forebygges ved vaccination. Takket være vaccination kan mennesker beskyttes mod sygdomme, der udgør en potentiel risiko for deres helbred. Vaccination mindsker også risikoen for spredning af disse sygdomme blandt familiemedlemmer, skolekammerater eller kolleger, venner, naboer og andre i de nære omgivelser. Inden for forskningen arbejdes der konstant på at udvikle vacciner mod flere sygdomme.

Få mere at vide om vaccineforebyggelige sygdomme i faktabladene nedenfor. Hvert faktablad rummer nøglefakta om en sygdom, herunder en oversigt over symptomerne, komplikationerne, hvordan sygdommen spredes, hvem der er i risiko, hvordan sygdommen kan forebygges, og hvordan den kan behandles.

Der findes i øjeblikket faktablade om flere vaccineforebyggelige sygdomme og om covid-19Flere faktablade er på vej.

Kighoste

Nøglefakta om kighoste, symptomer, komplikationer, risikofaktorer, spredning, forebyggelse og behandling.

Mpox (abekopper)

Nøglefakta om mpox (abekopper), symptomer, komplikationer, risikofaktorer, spredning, forebyggelse og behandling.

Mæslinger

Nøglefakta om mæslinger, symptomer, komplikationer, risikofaktorer, spredning, forebyggelse og behandling.

Polio

Nøglefakta om polio, symptomer, komplikationer, risikofaktorer, spredning, forebyggelse og behandling.

Røde hunde

Nøglefakta om røde hunde, symptomer, komplikationer, risikofaktorer, spredning, forebyggelse og behandling.

Bemærk: Oplysningerne i dette faktablad er ment som generel information og bør ikke anvendes i stedet for den individuelle rådgivning og vurdering, som sundhedspersonale kan give.

Page last updated 13 mar 2020