Informační listy o onemocněních

disease illustration

V současné době lze pomocí očkování předejít několika nemocem. Díky očkování mohou být lidé chráněni před nemocemi, které mohou mít závažné dopady na jejich zdraví. Očkování také snižuje riziko šíření onemocnění mezi rodinnými příslušníky, spolužáky nebo kolegy, kamarády, sousedy a dalšími lidmi v komunitě. Probíhá výzkum zaměřený na vývoj vakcín proti dalším nemocem.

Více informací o onemocněních, kterým se lze vyhnout očkováním, naleznete v informačních listech uvedených níže. Každý informační list poskytuje klíčová fakta o příslušném onemocnění, včetně přehledu příznaků a komplikací a také toho, jak se nemoc šíří, kdo jí je ohrožen, jak jí lze předcházet a jak ji lze léčit.

Nyní jsou k dispozici informační listy o několika onemocněních, jimž lze předcházet očkováním, a o onemocnění COVID-19. Další informační listy budou doplněny později.

There are currently no items to display

Poznámka: Účelem informací uvedených v těchto informačních listech je poskytnout obecné informace a neměly by sloužit jako náhrada odborných znalostí a úsudku zdravotnického pracovníka.